La Fageda tal… financia la formació en creixement personal de X joves.